Divadelní pořady se zvláštním posláním

O Karkulce a Smolíčkovi

divadlo, zpívadlo a povídadlo pro nejmenší - o tom, čeho se bát a koho poslouchat

 

Pořad vznikl jako součást prevence kriminality, zaměřené na děti

Zadavatel - Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily – shlédla a celostátně doporučuje PhDr. Věra Picková, dětská psycholožka

 

Informace o pořadu:

Představení je rozděleno do tří částí:

O Smolíčkovi

O Karkulce

Šašek

 

Pořad pracuje s divadelními a pohádkovými prvky. Dětem je za pomoci velkého divadelního „leporela“ a jednoduchých loutek zahrána známá pohádka (upravená tak, aby v ní byly zdůrazněny důležité momenty, které jsou poté s dětmi probírány) a po každé pohádce následuje krátká diskuse o nebezpečí, které se v pohádce odehrálo. Děti jsou vedeny k tomu, aby hodnotily, jak pohádkové postavy jednaly, a diváci pak sami vymýšlejí podobné situace, které mohou skutečně nastat, a v pohádce se hledají rady, jak se v které situaci mají děti chovat. Formou přístupnou i nejmenším dětem jsou probírány a zdůrazňovány obecně platné zásady sociální bezpečnosti.

 

 

Byla jednou jedna hora

ekologický divadelní pořad pro nejmenší

 

Zadavatel: Sdružení obcí Libereckého kraje – SOLK, tř.1.máje 858/26, 460 01 Liberec

Manažer projektu: Ing. Romana Cermanová, tel.: 777 216852,

e-mail: r.cermanova@gmail.com

Realizátor: Rolnička – divadlo pro děti , Jarmila Enochová

Jeseniova 292/4, 460 14 Liberec 14, tel. 602 459 986, e-mail: jarmila.enoch@volny.cz

 

Informace o pořadu

pouze pro pedagogy, není žádoucí děti předem seznamovat s obsahem

Pořad pracuje s divadelními, loutkovými a pohádkovými prvky, s jejichž pomocí diváci poznávají důležitost třídění odpadu, význam bioodpadu a základy ekologického chování každého jednotlivce.

 

Představení je rozděleno do dvou částí:

 

1/ Není hora jako hora

V pohádkovém příběhu se objeví nafukovací jevištní dekorace - Hora odpadková, ze které se raduje jedině Čudič. Ten tu žije a rád na ohni pálí všechno, co najde.

Objeví se zde ale stateční zachránci – král Papírák, princ Plasťák a princezna Skleněnka. Ti odpad roztřídí a rozdělí horu na tři království. Seznámí diváky s původem, významem a využitím jednotlivých materiálů.

 

2/ Hora plná pokladů

Vše dobře dopadlo, ale hlavní hrdiny přesto trápí, že na jejich uklizené hoře nic neroste. Prosí kouzelnici Vodu o pomoc. Voda provede diváky svým koloběhem, ale pomoci nedokáže. Řešení přinese až rytíř Šlupka, který představí Horu plnou pokladů - kompostovou horu (další nafukovací objekt) a vysvětlí význam bioodpadu.

 

Černobílé vykřičníky

divadlo a povídadlo pro školáky - o dobru a zlu, o strachu a statečnosti, o šikaně

 

Pořad vznikl jako součást projektu Prevence šikany na Základních školách

 

 

Informace o pořadu:

Představení je rozděleno do tří částí:

Dvě hory

V pohádkách vítězí dobro

Záleží na každém z nás

 

Stručný obsah (pouze pro pedagogy, není žádoucí obsah s diváky předem probírat):

V úvodu před diváky stojí dva nafukovací objekty - jeden černý, druhý bílý, jako symbolické "hory" protikladných hodnot a termínů: dobro – zlo, zdraví – nemoc, soucit – pohrdání, statečnost – zbabělost atd. (diváci sami doplňují termíny a hodnoty) a jako protiklad všeho dobrého a shrnutí všeho zlého se zde nakonec objeví termín „šikana“.

Zároveň s ní na obou stranách vykřičníky, protože tenhle symbolický střet "dobra a zla" je věc vážná a důležitá, týká se každého z nás.

 

Dobro vítězí v pohádkách – krátce si tedy připomeneme tu o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém a potom se nad ní zamyslíme....

Každý z titulních hrdinů by mohl být objektem šikany pro své vybočování z "normálu".

Princ - od pohledu krásný, bohatý, úspěšný... ale co by zmohl bez jejich pomoci?

Princezna - V téhle pohádce je klasickou obětí domácího násilí, které je v mnohém se šikanou totožné

Čaroděj - lásky neschopný tyran, který miluje jen sám sebe a svou domnělou moc a nadřazenost.

Ale i  on byl kdysi malý kluk, možná mu někdo ubližoval a teď se mstí, posílá zlo dál.

Je to vlastně otrokář. Co je otrokářství? Nadvláda nad někým jiným, často bezohledná a krutá.

Marcus Tullius Cicero řekl: "Největší touhou otroka není pouze svoboda. Otrok především touží vlastnit svého otroka". Podobné je to se šikanou. Ten, kdo je šikanovaný, často později záměrně i nevědomky posílá tohle zlo dál.

 

Kde se to zlo vlastně vzalo? Kde je jeho začátek? V lidech? V nás?

Skoro nic není tak černobílé, jako ty naše divadelní hory. Každý z nás občas zatouží nejen v něčem vyniknout, ale i povýšit se nad ostatní či provést nějakou škodolibost. Kdekdo z nás už možná viděl, jak je někomu ubližováno a bál se zastat,  jít na pomoc.Vidět zlo a mlčet znamená zlu pomáhat.

V indiánskáé legendě říká děda vnukovi, že v každém z nás se perou dva vlci. Jeden ten vlk je dobro, statečnost, ohleduplnost... ten druhý vlk je zlo a vše, co k němu patří. Kluk se ptá: A který z těch vlků vyhraje? Odpověď zní: No přece ten, kterého lépe krmíš....