Semináře:

Výroba a animace improvizovaných loutek

seminář pro pedagogy i pro širokou veřejnost, případně pro rodiny s dětmi

Co je "loutka"

Jaké jsou základní typy loutek a jak se vodí

Z čeho všeho lze vyrobit loutku

Jak se s takovou loutkou hraje

 

Účastníci tohoto semináře se v úvodu seznámí se základními klasickými typy loutek a jejich voděním a následně je jim předvedena široká možnost výroby improvizovaných loutek, vyrobených z předmětů denní potřeby - z vařeček, z polštářů, znejrůznějších odpadových materiálů...

Seminář je především praktický, každý účastník dostane možnost vyrobit si svojí loutku.

Součástí semináře je ukázka divadelních představení, kde jsou improvizované loutky využity (Barevná pohádka, Byla jednou jedna hora).

Pokud se semináře účastní i děti, je pohádka na úvod zahrána celá a následně probíhá dílna na výrobu loutek

 

 

 

Využití loutek a divadelních prvků při práci s dětmi

seminář pro pedagogy a pro širokou veřejnost

Navazování kontaktu prostřednictvím loutky

Význam loutek v citové výchově

Výchovné prvky zprostředkované loutkami

Loutky ve speciální pedagogice

Loutky v ekologické výchově

Příprava dětí na kontakt s domácími mazlíčky

Dramatizace jako prostředek výuky

    - cesta kapky vody přírodním koloběhem

    - rok včely

    - návštěva na ptačím stromě