Pro seniory

Setkání s loutkami a písničkami

Pro domovy seniorů, kluby důchodců, doplnění akcí, pořádaných pro seniory- hrajeme představení jejichž významnou součástí jsou lidové písničky:

Bejvávalo (příběh Aničky a Jeníka od jejich narození do dospělosti, vojna, služba ve dvoře, námluvy, svatba)

Řemeslnické písničky (příběh líné dcery, která si podle rad matky vybírá ženicha z jednotlivých řemeslníků)

Tato představení jsou hrána se stejnými loutkami a dekoracemi, jako ve variantě určené dětem, ale je kladen větší důraz na písničky a na jejich společný zpěv a rytmizaci

Diváci mají možnost využít rytmické hudební nástroje a jimi doprovázet společný zpěv.

Po představení následuje společné zpívání písniček na přání