Divadelní a loutkářské dílny

pro širokou veřejnost

pro dětské kolektivy

letní tábory, víkendové akce, součást divadelních festivalů

Výroba a využití různých typů loutek, jejich jednoduché i složitější varianty:

Maňásek

Marioneta

Javajka

Stínová loutka

Marotka

Improvizované loutky